Wydziałowi pełnomocnicy dziekanów ds. osób z niepełnosprawnościami

31 października, 2023

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki – dr inż. Agnieszka Tiszbierek

Wydział Ekonomii i Zarządzania – dr Monika Haczkowska

Wydział Mechaniczny – dr Jacek Wydrych

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii – dr Karina Słonka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki – dr inż. Marcin Kulik

Wydział Budownictwa i Architektury – dr inż. arch. Marcin Gałkowski